BLUETOOTH POVEZAVA Z AVDIO SISTEMOM NA MOTOCIKLU BMW TFT – MODELNO LETO 2018

Komunikacijski sistem N-Com B601 je kompatibilen z novim Bluetooth avdio sistemom, ki je vgrajen na motocikle BMW – modelno leto 2018. Po seznanitvi in vzpostavitvi povezave sistema N-Com z vgrajenim avdio sistemom na motociklu, boste lahko v čeladi poslušali vse avdio informacije, posredovane z motocikla.


BMW TFT: modelno leto 2018

N-Com: za sisteme B601 s programsko opremo 1.0

INDIVIDUALNA UPORABA

1. Na BMW-jevi kontrolni plošči pritisnite tipko “MENU”.

2. Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno in izberite “Settings” (nastavitve).

3. Zavrtite Več-funkcijski krmilnik za premik po meniju navzdol in izberite naslednje zaporedje: Connections (povezave) >> Rider helmet (voznikova čelada) >> Connect new rider helmet (poveži novo voznikovo čelado).

4. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

5. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. Potrdite ga na seznamu prepoznanih naprav, za dokončanje operacije povezovanja z BMW-jem pa nato Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno.

6. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.


Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na BMW in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.


POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo vam priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo nadzorne plošče na motorju

UPORABA SISTEMA V PARU

Za povezavo z avdio sistemom na BMW in sočasno uporabo Bluetooth interkom povezave s sopotnikom, sledite naslednjemu postopku:


1. Izvedite postopek prepoznave sistema N-Com na voznikovi čeladi z avdio sistemom na motorju, kot je to opisano v zgornjem poglavju (točke od 1-5).

2. Izvedite postopek prepoznave sistema N-Com na sopotnikovi čeladi z avdio sistemom na motorju. Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno in izberite “Settings” (nastavitve). Zavrtite Več-funkcijski krmilnik za premik po meniju navzdol in izberite naslednje zaporedje: Connections (povezave) > Passenger helmet (sopotnikova čelada) > Connect new passenger helmet(poveži novo sopotnikovo čelado).

3. Sistem N-Com NA SOPOTNIKOVI ČELADI nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

4. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. Potrdite ga na seznamu prepoznanih naprav, za dokončanje operacije povezovanja z BMW-jem pa nato Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno.

5. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.


Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na BMW in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

FUNKCIJA INTERKOM

Za uporabo interkom povezave voznika s sopotnikom v navezi z avdio sistemom BMW, sledite naslednjemu postopku:


1. Izvedite postopek prepoznave za sistema N-Com na voznikovi in sopotnikovi čeladi ter ju povežite (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

2. Za aktiviranje interkom povezave voznika s sopotnikom na kratko pritisnite tipko “n” (glejte navodila za uporabo sistema N-Com). Aktivirana interkom povezava začasno prekine avdio signal z motorja. S ponovnim kratkim pritiskom na tipko “on” boste prekinili interkom povezavo, voznik in sopotnik pa bosta lahko znova poslušala avdio signal, predvajan z motorja.


Opomba: Izklopite funkcijo “Smart Navi System” na obeh sistemih N-Com.

Opomba: Pri aktivni interkom povezavi dveh čelad ni mogoče poslušati avdio informacij z motorja.

Opomba: Če je mobilni telefon povezan s sistemom N-Com kot glavni telefon, je mogoče tudi klicanje in sprejemanje klicev medtem, ko poslušate avdio signal z motorja.

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Pri aktivni interkom povezavi je priporočljivo, da voznik in sopotnik mobilne telefone povežeta vsak s svojim sistemom N-Com. Upravljanje telefona se tako izvaja neposredno na sistemu N-Com, pri čemer je zagotovljeno tako poslušanje avdio signala z motorja, kot tudi povezava v interkom načinu.


Za povezovanje in upravljanje sistema z mobilnim telefonom glejte navodila za uporabo sistema N-Com.