BLUETOOTH POVEZAVA Z AVDIO SISTEMOM NA MOTOCIKLU DUCATI MULTIMEDIA SYSTEM

Komunikacijski sistem N-Com B901 je kompatibilen z novim Bluetooth avdio sistemom, ki je vgrajen na motocikle Ducati.

Po seznanitvi in vzpostavitvi povezave sistema N-Com z vgrajenim avdio sistemom na motociklu, boste lahko v čeladi poslušali vse avdio informacije, posredovane z motocikla.

 

N-Com: za sisteme B901 s programsko opremo 1.2

INDIVIDUALNA UPORABA

1. V meniju “SETTING” na nadzorni plošči Ducatija, izberite postavko “MENU” (to storite s pritiskom na tipko ENTER na krmilu motocikla).

2. Izberite postavko “BLUETOOTH” in potem še postavko “PAIRING”.

3. Za iskanje sistema N-Com, ki je nameščen na voznikovi čeladi, izberite postavko “RIDER”.

4. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (Seznanjanje drugega mobilnega telefona) (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

5. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. Potrdite ga na seznamu. Po nekaj sekundah se bo Ducatijev sistem vrnil na zaslon PAIRING in N-Com bo shranjen v pomnilniku. Na glavnem zaslonu sta obe napravi prikazani kot povezani ena z drugo (povezavo potrjuje modra ikona v zgornjem desnem kotu glavnega zaslona).

6. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na Ducati ju in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

 

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo nadzorne plošče na motorju.

 

NASTAVITEV GLASNOSTI

S posodobitvijo sistema N-Com B901 z najnovejšo različico programske opreme, lahko z upravljalnikom na krmilu nastavljate glasnost zvoka, ki je posredovan iz motocikla. Med vožnjo lahko povečate ali zmanjšate glasnost posredovanega zvoka, ne da bi vam bilo pri tem potrebno umakniti roke s krmila.

 

Opomba: Prilagajanje glasnosti NE vpliva na zvok telefonskih klicev.  

UPORABA SISTEMA V PARU

Za povezavo z avdio sistemom na motociklu Ducati in sočasno uporabo Bluetooth interkom povezave s sopotnikom, sledite naslednjemu postopku:

 

1. Izvedite postopek prepoznave sistema N-Com na voznikovi čeladi z avdio sistemom na motorju, kot je to opisano v zgornjem poglavju (točke od 1-5).

2. Izvedite postopek prepoznave sistema N-Com na sopotnikovi čeladi z avdio sistemom na motorju. V meniju “SETTING” na nadzorni plošči Ducatija, izberite postavko “MENU” (to storite s pritiskom na tipko ENTER na krmilu Ducatija).

3. Izberite postavko “BLUETOOTH” in potem še postavko “PAIRING”.

4. Za iskanje sistema N-Com, ki je nameščen na sopotnikovi čeladi, izberite postavko “PASSENGER”.

5. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

6. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. Potrdite ga na seznamu. Po nekaj sekundah se bo Ducatijev sistem vrnil na zaslon PAIRING in N-Com bo shranjen v pomnilniku. Na glavnem zaslonu sta obe napravi prikazani kot povezani ena z drugo (povezavo potrjuje modra ikona v zgornjem desnem kotu glavnega zaslona).

7. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

 

Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na motociklu Ducati in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

FUNKCIJA INTERKOM

Za uporabo interkom povezave voznika s sopotnikom v navezi z avdio sistemom Ducati, sledite naslednjemu postopku:

 

1. Izvedite postopek prepoznave za sistema N-Com na voznikovi in sopotnikovi čeladi ter ju medsebojno povežite (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

2. Za aktiviranje interkom povezave voznika s sopotnikom na kratko pritisnite tipko “n” (glejte navodila za uporabo sistema N-Com). Aktivirana interkom povezava začasno prekine avdio signal z motorja. S ponovnim kratkim pritiskom na tipko “n” boste prekinili interkom povezavo, voznik in sopotnik pa bosta lahko znova poslušala avdio signal, predvajan z motorja.

 

Opomba: če se po prekinitvi interkom povezave avdio predvajanje z motocikla ne vklopi samodejno, pritisnite gumb “PLAY” na nadzorni plošči motocikla.

Opomba: Izklopite funkcijo “Smart Navi” na obeh sistemih N-Com.

Opomba: Pri aktivni interkom povezavi dveh čelad ni mogoče poslušati avdio informacij z motorja.

Opomba: Če je mobilni telefon povezan s sistemom N-Com kot glavni telefon, je mogoče tudi klicanje in sprejemanje klicev medtem, ko poslušate avdio signal z motorja.

UPORABA FUNKCIJE VOX (PRIPOROČENO)

1. Priporočamo, da funkcijo “VOX INTERKOM” omogočite na obeh sistemih N-Com. Na ta način bo lahko sistem samodejno preklapljal med interkom povezavo in poslušanjem avdio signala z motorja. V računalniškem programu EASYSET ali na aplikaciji za pametne telefone N-Com EASYSET APP, lahko funkcijo “VOX” omogočite / onemogočite ter nastavite raven občutljivosti (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

2. Interkom povezavo med čeladama lahko aktivirate z glasno izrečeno besedo v enega izmed obeh mikrofonov. Interkom povezava se samodejno prekine, če uporabnika ne govorita 20 sekund. Po prekinitvi interkom povezave pa bosta uporabnika spet lahko poslušala avdio signal z motorja.

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo je priporočljivo, da telefon povežete neposredno z avdio sistemom na motociklu (glejte navodila za uporabo motocikla). Klici bodo tako preusmerjeni v čelado, na dohodne klice pa se lahko odzivate z uporabo kontrolnikov na motociklu.