B601 & GARMIN ZUMO 595

Sistem B601 je bluetooth kompatibilen z navigatorjem Garmin Zumo 595. Po izvedeni seznanitvi in povezavi navigatorja s sistemom N-Com, bodo avdio signali iz Garmina posredovani v čelado.

 

Za najboljši rezultat je priporočljivo satelitski navigator in sistem N-Com posodobiti z najnovejšo različico programske opreme.

SPLOŠNE INFORMACIJE

SEZNANJANJE NAPRAV

Za postopek seznanjanja sistema N-Com in navigatorja sledite navodilom za uporabo sistema N-Com - poglavje »Upravljanje dveh mobilnih telefonov (ali drugih Bluetooth naprav).

 

Opomba: Za pravilno delovanje v navezi z različnimi napravami mora biti navigator s sistemom N-Com vedno seznanjen kot SEKUNDARNA NAPRAVA (glejte navodila za uporabo in poglavje »Upravljanje dveh mobilnih telefonov (ali drugih Bluetooth naprav).

 

Garmin Zumo 595 ponuja dve različni možnosti seznanjanja naprav: Slušalke (“Headset”) (profil HFP) in Avdio podpora (“Audio supports”) (profil A2DP).

Slušalke (“Headset”) + Avdio podpora (“Audio supports”): z aktiviranjem obeh možnosti lahko v čeladi sprejemate telefonske klice, navigatorjeve napotke in avdio posnetke, posredovane iz različnih virov (notranji pomnilnik GPS, mobilni telefon, Mp3). 

Slušalke (“Headset”): če aktivirate samo možnost »Headset«(profil HFP), boste lahko v čeladi sprejemali telefonske klice in navigatorjeve napotke, multimedijsko predvajanje zvoka pa v tej različici NE bo posredovano v čelado.

Avdio podpora (“Audio supports”): če aktivirate samo možnost avdio podpore (profil A2DP), boste lahko v čeladi sprejemali multimedijski avdio signal. Telefonski klici in navigatorjevi napotki v tej različici NE bodo posredovani v čelado.

 

POVEZAVA

Po izvedenem postopku prepoznave sistema N-Com in navigatorja, se povezava samodejno vzpostavi po vklopu sistema B601.

 

Opomba: Priporočamo, da na navigatorju izklopite opcijo AUDIO PUSHBUTTONS. Navigator Garmin pri vklopljeni opciji PUSH BUTTONS namreč za vsak prejeti ukaz pošlje povratni zvočni signal sistemu N-Com, s čimer začasno prekine predvajanje glasbe in / ali interkom komunikacijo med dvema čeladama.

INDIVDUALNA UPORABA

Navigator mora biti seznanjen in povezan le z voznikovo čelado, skladno z navodili v poglavju “Splošne informacije”.

 

GPS INDIKACIJE

Po izvedenem postopku prepoznave sistema N-Com in GPS navigatorja, boste lahko v čeladi poslušali avdio signal, ki je posredovan iz navigatorja Garmin Zumo.

 

MOBILNI TELEFON

Za pravilno delovanje različnih naprav mora biti mobilni telefon seznanjen s sistemom N-Com kot GLAVNA NAPRAVA.

Za pravilno delovanje vseh povezanih naprav priporočamo, da med sabo NE seznanjajte ter povezujete mobilnega telefona in navigatorja.

 

Dohodni telefonski klici začasno prekinejo povezavo z navigatorjem.

 

GLASBA

IZ NAVIGATORJA: Avdio posnetkov, posredovanih iz navigatorja, ni mogoče poslušati v čeladi.

IZ MOBILNEGA TELEFONA: Glasbo, ki je posredovana iz mobilnega telefona, boste lahko poslušali v čeladi. Med predvajanjem navigatorjevih napotkov se predvajanje glasbe začasno zaustavi.

UPORABA V PARU

Navigator mora biti seznanjen in povezan le z voznikovo čelado, skladno z navodili v poglavju “Splošne informacije”.

 

GPS INDIKACIJE

Aktivna interkom povezava med čeladama se samodejno prekine z vsako indikacijo, ki jo navigator posreduje v čelado in se samodejno obnovi po zaključku navigatorjevega posredovanja sporočila.

 

MOBILNI TELEFON 

Za pravilno delovanje različnih naprav mora biti mobilni telefon seznanjen s sistemom N-Com kot GLAVNA NAPRAVA.

Za pravilno delovanje vseh povezanih naprav priporočamo, da med sabo NE seznanjajte ter povezujete mobilnega telefona in navigatorja.

 

Dohodni telefonski klici začasno prekinejo povezavo z navigatorjem in interkom povezavo dveh čelad.

 

GLASBA

IZ NAVIGATORJA: Avdio posnetkov, posredovanih iz navigatorja, ni mogoče poslušati v čeladi.

IZ MOBILNEGA TELEFONA: Med povezavo z navigatorjem boste lahko glasbo iz mobilnega telefona poslušali v čeladi in jo s pomočjo funkcije »Skupna raba glasbe« (če je na voljo) tudi delili s sopotnikom. Med predvajanjem navigatorjevih napotkov se predvajanje glasbe začasno zaustavi, interkom povezava s sopotnikom pa začasno prekine.

 

UNIVERZALNI INTERKOM

Pri povezavi v načinu UNIVERZALNI INTERKOM sistem B601 ohranja aktivno povezavo samo s PRIMARNO (glavno) napravo (ne pa tudi s SEKUNDARNO – drugo napravo). Zato v tej konfiguraciji navigatorja ni mogoče uporabljati.