B902 & GARMIN ZUMO XT

Sistem B902 je bluetooth kompatibilen z navigatorjem Garmin Zumo XT.

Po izvedeni seznanitvi in povezavi navigatorja s sistemom N-Com, bodo avdio signali iz Garmina posredovani v čelado.

 

Priporočamo, da satelitski navigator in sistem N-Com posodobite z najnovejšo različico programske opreme.

SPLOŠNE INFORMACIJE

SEZNANJANJE NAPRAV

Za postopek seznanjanja sistema N-Com in navigatorja sledite navodilom za uporabo sistema N-Com - poglavje »Seznanjanje navigatorja GPS«.

 

POVEZAVA

Po izvedenem postopku prepoznave sistema N-Com in navigatorja, se povezava samodejno vzpostavi po vklopu sistema B902.

 

Opomba: Priporočamo, da na navigatorju izklopite opcijo AUDIO PUSHBUTTONS. Navigator Garmin pri vklopljeni opciji PUSH BUTTONS namreč za vsak prejeti ukaz pošlje povratni zvočni signal sistemu N-Com, s čimer začasno prekine predvajanje glasbe in / ali interkom komunikacijo med dvema čeladama.

INDIVDUALNA UPORABA

Navigator mora biti seznanjen in povezan le z voznikovo čelado, skladno z navodili v poglavju “Splošne informacije”.

 

GPS INDIKACIJE

Po izvedenem postopku prepoznave sistema N-Com in GPS navigatorja, boste lahko v čeladi poslušali avdio signal, ki je posredovan iz navigatorja Garmin Zumo.

 

MOBILNI TELEFON

Za pravilno delovanje različnih naprav mora biti mobilni telefon seznanjen s sistemom N-Com kot GLAVNA NAPRAVA (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com, poglavje “Seznanjanje mobilnega telefona / Mp3 predvajalnika glasbe”).

Za pravilno delovanje vseh povezanih naprav priporočamo, da med sabo NE seznanjajte ter povezujete mobilnega telefona in navigatorja.

 

Dohodni telefonski klici začasno prekinejo povezavo z navigatorjem.

Če želite poslušati navigatorjeva sporočila tudi med telefonskim pogovorom, omogočite funkcijo “Avdio večopravilnost” (Android), kot je to pojasnjeno v navodilih za uporabo sistema N-Com.

 

GLASBA

IZ NAVIGATORJA: Garmin Zumo omogoča poslušanje glasbenih posnetkov, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku vaše naprave. Med posredovanjem navigatorjevih sporočil je predvajanje zvočnega posnetka začasno zaustavljeno.

Opomba: Prvo aktiviranje predvajanja glasbe iz navigatorja je najbolje izvesti na Garminu. Kasneje lahko predvajanje glasbe upravljate tudi preko tipkovnice sistema N-Com.

 

IZ MOBILNEGA TELEFONA: Omogočeno je poslušanje glasbe iz pametnega telefona. Med posredovanjem navigatorjevih sporočil je predvajanje zvočnega posnetka utišano (predvajanje se nadaljuje).

Če želite poslušati navigatorjeva sporočila tudi med predvajanjem glasbe iz mobilnega telefona, omogočite funkcijo “Avdio večopravilnost” (Android), kot je to pojasnjeno v navodilih za uporabo sistema N-Com.

 

FM RADIO

V čeladi boste lahko poslušali radijski signal, ki je posredovan iz sistema N-Com. Med posredovanjem navigatorjevih napotkov se predvajanje radijskega signala začasno prekine.

Če želite poslušati navigatorjeva sporočila tudi med poslušanjem FM radia, omogočite funkcijo “Avdio večopravilnost” (Android), kot je to pojasnjeno v navodilih za uporabo sistema N-Com.

UPORABA V PARU

Navigator mora biti seznanjen in povezan le z voznikovo čelado, skladno z navodili v poglavju “Splošne informacije”.

 

GPS INDIKACIJE

Aktivna interkom povezava med čeladama se samodejno prekine z vsako indikacijo, ki jo navigator posreduje v čelado in se samodejno obnovi po zaključku navigatorjevega posredovanja sporočila.

Če želite poslušati navigatorjeva sporočila tudi med poslušanjem FM radia, omogočite funkcijo “Avdio večopravilnost” (Android), kot je to pojasnjeno v navodilih za uporabo sistema N-Com.

 

MOBILNI TELEFON

Za pravilno delovanje različnih naprav mora biti mobilni telefon seznanjen s sistemom N-Com kot GLAVNA NAPRAVA (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com, poglavje “Seznanjanje mobilnega telefona / Mp3 predvajalnika glasbe”).

Za pravilno delovanje vseh povezanih naprav priporočamo, da med sabo NE seznanjajte ter povezujete mobilnega telefona in navigatorja.

 

Dohodni telefonski klici začasno prekinejo povezavo z navigatorjem in interkom povezavo dveh čelad.

 

GLASBA

IZ NAVIGATORJA: Avdio posnetkov, posredovanih iz navigatorja, ni mogoče poslušati v čeladi.

 

IZ MOBILNEGA TELEFONA: Med povezavo z navigatorjem boste lahko glasbo iz mobilnega telefona poslušali v čeladi in jo s pomočjo funkcije »Skupna raba glasbe« (A2DP Sharing) tudi delili s sopotnikom. Med predvajanjem navigatorjevih napotkov se predvajanje glasbe začasno zaustavi, interkom povezava s sopotnikom pa začasno prekine.