BLUETOOTH POVEZAVA Z AVDIO SISTEMOM NA MOTOCIKLU HARLEY DAVIDSON

Komunikacijski sistem N-Com je kompatibilen z novim Bluetooth avdio sistemom, ki je vgrajen na motocikle Harley Davidson. Po seznanitvi in vzpostavitvi povezave sistema N-Com z vgrajenim avdio sistemom na motociklu, boste lahko v čeladi poslušali vse avdio informacije, posredovane z motocikla.


Harley Davidson: avdio sistem Boom!™. Avdio 6.5GT z WHIM adapterjem.

N-Com: za sisteme B5, BX5 s programsko opremo 1.05, za sistem M5 s programsko opremo 1.06

INDIVIDUALNA UPORABA

1. V meniju avdio sistema na Harley Davidson, izberite naslednje zaporedje ukazov: Configuration (konfiguracija) > Wireless Headset (brezžična slušalka) > Pair rider headset (poveži voznikove slušalke).

2. Sistem N-Com nastavite v meni »Setting« (nastavitve) (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

3. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. Za dokončanje operacije povezovanja ga potrdite.

4. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.


Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na Harley Davidson in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.


POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo, upoštevajte naslednji postopek:

1. V meniju motocikla Harley Davidson izberite naslednje zaporedje: Configuration (nastavitve) > Bluetooth Configuration (Bluetooth nastavitve) > List paired devices (Seznam prepoznanih naprav) > Add new device (Dodaj novo napravo).

2. Na mobilnem telefonu zaženite iskanje novih naprav Bluetooth.

3. Mobilni telefon bo prepoznan po nekaj sekundah. Potrdite izbiro za dokončanje postopka seznanitve in povezavo.


Na ta način bodo dohodni klici posredovani v čelado. Na klice se odzivate z uporabo kontrol na motociklu Harley Davidson.

UPORABA SISTEMA V PARU

Za povezavo z avdio sistemom na Harley Davidson in sočasno uporabo Bluetooth interkom povezave s sopotnikom, sledite naslednjemu postopku:


1. Izvedite postopek prepoznave sistema N-Com na voznikovi čeladi z avdio sistemom na motorju, kot je to opisano v zgornjem poglavju (točke od 1-3).

2. Izvedite postopek prepoznave sistema N-Com na sopotnikovi čeladi z avdio sistemom na motorju: v meniju na nadzorni plošči motorja Harley Davidson izberite naslednje zaporedje: Configuration (konfiguracija) > Wireless Headset (brezžična slušalka) > Pair passenger headset (poveži sopotnikove slušalke).

3. Sopotnikov sistem N-Com nastavite v meni »Setting« (nastavitve) (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

4. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. Za dokončanje operacije povezovanja ga potrdite.

5. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.


Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na Harley Davidson in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

FUNKCIJA INTERKOM

Če je funkcija INTERKOM onemogočena, jo omogočite tako, da izberete naslednje zaporedje ukazov: Home (Domov) > Communication (Komunikacija) > Intercom (Interkom). Na tem zaslonu izberite opcijo »ON« levo zgoraj.


Avdio sistem motocikla Harley Davidson je opremljen z VOX funkcijo, ki omogoča glasovno aktiviranje interkom povezave med voznikom in sopotnikom. Kadar je interkom VOX povezava aktivirana, se glasnost vseh aktivnih glasbenih virov (npr. FM radio) samodejno zmanjša.


Opomba: Občutljivost vklapljanja VOX funkcije lahko nastavite tako, da izberete naslednje zaporedje ukazov: Home (Domov) > Communication (Komunikacija) > Intercom (Interkom). Pritisnite tipki »+« in »-« za prilagoditev občutljivosti vklapljanja VOX funkcije.

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo, upoštevajte naslednji postopek:


1. V meniju motocikla Harley Davidson izberite naslednje zaporedje: Configuration (nastavitve) > Bluetooth Configuration (Bluetooth nastavitve) > List paired devices (Seznam prepoznanih naprav) > Add new device (Dodaj novo napravo).

2. Na mobilnem telefonu zaženite iskanje novih naprav Bluetooth.

3. Mobilni telefon bo prepoznan po nekaj sekundah. Potrdite izbiro za dokončanje postopka seznanitve in povezavo.


Na ta način bodo dohodni klici posredovani v čelado. Na klice se odzivate z uporabo kontrol na motociklu Harley Davidson.