SUPER DUKE 125 MY17, SUPER DUKE 390 MY17

KTM: SUPER DUKE 125 MY17, SUPER DUKE 390 MY17

N-Com: za sisteme B901

SUPER DUKE 125 MY17, SUPER DUKE 390 MY17

KTM: SUPER DUKE 125 MY17, SUPER DUKE 390 MY17

N-Com: za sisteme B901

INDIVIDUALNA UPORABA

Najprej poskrbite, da je:

- motocikel zaustavljen;

- sistem KTM MY RIDE vklopljen;

- Bluetooth na KTMu vklopljen.

 

1. Na KTMu pritisnite tipko “SET”.

2. Z gumboma “UP” ali “DOWN” se pomaknite na menijsko postavko “KTM MY RIDE”. S pritiskom na tipko “SET” potrdite izbiro.

3. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “PAIRING” in s pritiskom na tipko “SET” potrdite izbiro.

4. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “HEADSET” in s pritiskom na tipko “SET” potrdite izbiro.

5. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “PAIRING” in s pritiskom na tipko “SET” potrdite izbiro.

6. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

7. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. S tipko »SET« ga izberite na seznamu. S ponovnim pritiskom na tipko »SET« potrdite izbiro.

8. Sistema sta zdaj seznanjena. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

 

Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motociklu in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na KTMu in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

 

 

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo KTMove nadzorne plošče.

 

NASTAVITEV GLASNOSTI

S posodobitvijo sistema N-Com B901 z najnovejšo različico programske opreme, lahko z upravljalnikom na krmilu nastavljate glasnost zvoka, ki je posredovan iz motocikla. Med vožnjo lahko povečate ali zmanjšate glasnost posredovanega zvoka, ne da bi vam bilo pri tem potrebno umakniti roke s krmila.

 

OPOMBA: Prilagajanje glasnosti NE vpliva na zvok telefonskih klicev.

UPORABA SISTEMA V PARU

Avdio sistem KTM MY RIDE, ki je nameščen na modelih 125 DUKE in 390 DUKE, ne omogoča priklopa druge čelade neposredno na avdio sistem motocikla.

Za bluetooth povezavo z enim sopotnikom je zato priporočljivo uporabiti interkom povezavo sistema N-Com, kot je to opisano v navodilih za uporabo sistema N-Com.

 

Opomba: Pri aktivni interkom povezavi dveh čelad ni mogoče poslušati avdio informacij z motocikla.

Opomba: Če je mobilni telefon povezan z avdio sistemom na motociklu, ga v času aktivne interkom povezave s sopotnikovo čelado, NE BO MOGOČE uporabljati.

790 DUKE MY18, SUPER DUKE R MY19

KTM: 790 DUKE MY18, SUPER DUKE R MY19

N-Com: za sisteme B901

790 DUKE MY18, SUPER DUKE R MY19

KTM: 790 DUKE MY18, SUPER DUKE R MY19

N-Com: za sisteme B901

INDIVIDUALNA UPORABA

Najprej poskrbite, da je:

- motocikel zaustavljen;

- sistem KTM MY RIDE vklopljen;

- funkcija brezžičnega vmesnika (Wireless Interface) vklopljena.

 

1. Na začetnem zaslonu kliknite “SET” za dostop do strani “MENU”.

2. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “KTM MY RIDE”, nato pritisnite gumb “SET” za dostop do naslednje strani.

3. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “SETUP”, nato pritisnite gumb “SET” za dostop do naslednje strani.

4. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “HEADSET”, nato pritisnite gumb “SET” za dostop do naslednje strani.

5. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “PAIRING”, nato pritisnite gumb “SET” za pričetek bluetooth iskanja sistema N-Com.

6. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

7. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. S tipko »SET« ga izberite na seznamu. S ponovnim pritiskom na tipko »SET« potrdite izbiro.

8. Sistema sta zdaj seznanjena. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

 

Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motociklu in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na KTMu in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

 

 

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo KTMove nadzorne plošče.

 

NASTAVITEV GLASNOSTI

S posodobitvijo sistema N-Com B901 z najnovejšo različico programske opreme, lahko z upravljalnikom na krmilu nastavljate glasnost zvoka, ki je posredovan iz motocikla. Med vožnjo lahko povečate ali zmanjšate glasnost posredovanega zvoka, ne da bi vam bilo pri tem potrebno umakniti roke s krmila.

 

OPOMBA: Prilagajanje glasnosti NE vpliva na zvok telefonskih klicev.

UPORABA SISTEMA V PARU

Avdio sistem KTM MY RIDE, ki je nameščen na modelih 790 Duke in 1290 SUPER DUKE R, ne omogoča priklopa druge čelade neposredno na avdio sistem motocikla.

Za bluetooth povezavo z enim sopotnikom je zato priporočljivo uporabiti interkom povezavo sistema N-Com, kot je to opisano v navodilih za uporabo sistema N-Com.

 

Opomba: Pri aktivni interkom povezavi dveh čelad ni mogoče poslušati avdio informacij z motocikla.

Opomba: Če je mobilni telefon povezan z avdio sistemom na motociklu, ga v času aktivne interkom povezave s sopotnikovo čelado, NE BO MOGOČE uporabljati.

1290 SUPER DUKE GT (2019), 1290 SUPER ADVENTURE S, 1290 SUPER ADVENTURE R

KTM: 1290 SUPER DUKE GT (2019), 1290 SUPER ADVENTURE S, 1290 SUPER ADVENTURE R

N-Com: za sisteme B901

1290 SUPER DUKE GT (2019), 1290 SUPER ADVENTURE S, 1290 SUPER ADVENTURE R

KTM: 1290 SUPER DUKE GT (2019), 1290 SUPER ADVENTURE S, 1290 SUPER ADVENTURE R

N-Com: za sisteme B901

INDIVIDUALNA UPORABA

Najprej poskrbite, da je:

- motocikel zaustavljen;

- sistem KTM MY RIDE vklopljen;

- funkcija brezžičnega vmesnika (Wireless Interface) vklopljena.

 

1. Z gumboma “UP” ali “DOWN” se pomaknite na opcijo “SETUP” in s pritiskom na tipko “SET” potrdite izbiro.

2. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “BLUETOOTH” in s pritiskom na tipko “SET” potrdite izbiro.

3. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “RIDER HEADSET” in s pritiskom na tipko “SET” potrdite izbiro.

4. Ponovno pritisnite na tipko »SET« za potrditev izbire.

5. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

6. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. S tipko »SET« ga izberite na seznamu. S ponovnim pritiskom na tipko »SET« potrdite izbiro.

7. Sistema sta zdaj seznanjena. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

 

Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motociklu in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na KTMu in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

 

 

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo KTMove nadzorne plošče.

 

NASTAVITEV GLASNOSTI

S posodobitvijo sistema N-Com B901 z najnovejšo različico programske opreme, lahko z upravljalnikom na krmilu nastavljate glasnost zvoka, ki je posredovan iz motocikla. Med vožnjo lahko povečate ali zmanjšate glasnost posredovanega zvoka, ne da bi vam bilo pri tem potrebno umakniti roke s krmila.

 

OPOMBA: Prilagajanje glasnosti NE vpliva na zvok telefonskih klicev.

UPORABA SISTEMA V PARU

Za povezavo z avdio sistemom na motociklu KTM in sočasno uporabo Bluetooth interkom povezave s sopotnikom, sledite naslednjemu postopku:

 

Najprej poskrbite, da je:

- motocikel zaustavljen;

- sistem KTM MY RIDE vklopljen;

- funkcija brezžičnega vmesnika (Wireless Interface) vklopljena.

 

1. Izvedite postopek prepoznave sistema N-Com na voznikovi čeladi z avdio sistemom na motociklu, kot je to opisano v zgornjem poglavju (točke od 1-6).

2. Izvedite postopek prepoznave sistema N-Com na sopotnikovi čeladi z avdio sistemom na motorju. Na KTMovi nadzorni plošči se z gumboma “UP” ali “DOWN” pomaknite na opcijo “SETUP” in s pritiskom na tipko “SET” potrdite izbiro.

3. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “BLUETOOTH” in s pritiskom na tipko “SET” potrdite izbiro.

4. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “HEADSET PILLION” in s pritiskom na tipko “SET” potrdite izbiro.

5. Ponovno pritisnite na tipko »SET« za potrditev izbire.

6. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

7. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. S tipko »SET« ga izberite na seznamu. S ponovnim pritiskom na tipko »SET« potrdite izbiro.

8. Sistema sta zdaj seznanjena. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

 

Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motociklu in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na KTMu in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

 

FUNKCIJA INTERKOM

Za uporabo interkom povezave voznika s sopotnikom v navezi z avdio sistemom KTM, sledite naslednjemu postopku:

 

1. Izvedite postopek prepoznave za sistema N-Com na voznikovi in sopotnikovi čeladi ter ju povežite (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).

2. Po izvedeni proceduri prepoznave naprav je interkom povezava med čeladama vzpostavljena.

IZKLOP INTERKOM POVEZAVE: na eni izmed čelad na kratko pritisnite tipko “n” (pri sistemih serije »S« na kratko pritisnite tipko »ON«). Avdio signal iz motocikla bo ponovno aktiviran in sočasno posredovan v obe čeladi.

VKLOP INTERKOM POVEZAVE: na obeh čeladah na kratko pritisnite tipko »ON« (pri sistemih serije »S« za 2 sekundi pritisnite tipko “▲”), s čimer boste prekinili aktivno avdio povezavo z motociklom. Nato na eni izmed čelad na kratko pritisnite tipko »n« (na sistemih B901 S na kratko pritisnite tipko »ON«) za vzpostavitev interkom povezave.

 

Opomba: Pri aktivni interkom povezavi dveh čelad ni mogoče poslušati avdio informacij z motorja.

Opomba: Če je mobilni telefon povezan s sistemom N-Com kot glavni telefon, je mogoče tudi klicanje in sprejemanje klicev medtem, ko poslušate avdio signal z motorja.

 

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo KTMove nadzorne plošče.