Univerzalni interkom

Z uporabo funkcije »Univerzalni interkom« brezžično povežite vaš sistem N-Com Bluetooth z interkom sistemi drugih blagovnih znamk.

Navodila za uporabo

  • Za povezavo sistema N-Com serije »B901« z interkomi sistemi drugih blagovnih znamk je potrebno sistem N-Com serije »B901« preklopiti v »Configuration menu« (Nastavitve) in nato izbrati menijsko postavko »Universal Intercom Pair Up« (Seznanjanje Univerzalnega interkoma). Interkom sistem druge blagovne znamke pa je potrebno preklopiti v fazo za seznanjanje z mobilnim telefonom. Za podrobnejše napotke o postopkih povezovanja glejte navodila za uporabo obeh naprav.
  • N-Com sistem ohranja aktivno povezavo z mobilnim telefonom ali navigatorjem GPS, kljub sočasni povezavi z drugim interkom sistemom.
    Opomba: interkom, ki je povezan s sistemom N-Com, lahko prepreči sočasno povezavo z mobilnim telefonom.
  • S prepoznavo sistema N-Com in drugega interkom sistema, lahko komunikacijo upravljate kot običajno govorno povezavo. Interkom sistem druge blagovne znamke bo zaznal zvočni signal dohodnega klica, ob pritisku tipke za odgovor na klic pa se bo aktivirala interkom povezava.
  • Interkom sistemi drugih blagovnih znamk lahko povezavo med sistemoma vklopijo/izklopijo z aktiviranjem funkcije »glasovni klic« (Voice Call) / Izbiranje zadnje klicane številke« - »Prekinitev/zavrnitev telefonskega klica«. Za podrobnejše napotke o postopkih povezovanja glejte navodila za uporabo obeh naprav.
  • Z različnimi interkom sistemi je mogoča komunikacija tudi na večji razdalji ("Universal Conference"). Za podrobnejše napotke o postopkih povezovanja glejte navodila za uporabo obeh naprav.
  • Doseg povezave med dvema motorjema je odvisen od zmogljivosti obeh naprav, ki sta povezani v sistem.

Video navodila za povezave z drugimi interkom sistemi

B901: UNIVERSAL CONFERENCE

B901 series & Interphone START

B901 series & Interphone Urban

B901 series & Cardo Freecom4