Univerzalni interkom

Z uporabo funkcije »Univerzalni interkom« brezžično povežite vaš sistem N-Com Bluetooth z interkom sistemi drugih blagovnih znamk.

Navodila za uporabo

  • Za povezavo sistema N-Com serije »B602/B802/B902« z interkomi sistemi drugih blagovnih znamk je potrebno sistem N-Com serije »B602/B802/B902« preklopiti v »Pairing up menu« (seznanjanje naprav) in nato izbrati menijsko postavko »Universal Intercom Pair Up« (Seznanjanje Univerzalnega interkoma). Interkom sistem druge blagovne znamke pa je potrebno preklopiti v fazo za seznanjanje z mobilnim telefonom. Za podrobnejše napotke o postopkih povezovanja glejte navodila za uporabo obeh naprav.
  • S prepoznavo sistema N-Com in drugega interkom sistema, lahko komunikacijo upravljate kot običajno govorno povezavo. Interkom sistem druge blagovne znamke bo zaznal zvočni signal dohodnega klica, ob pritisku tipke za odgovor na klic pa se bo aktivirala interkom povezava.
  • Interkom sistemi drugih blagovnih znamk lahko povezavo med sistemoma vklopijo/izklopijo z aktiviranjem funkcije »glasovni klic« (Voice Call) / Izbiranje zadnje klicane številke« - »Prekinitev/zavrnitev telefonskega klica«. Za podrobnejše napotke o postopkih povezovanja glejte navodila za uporabo obeh naprav.
  • Pri uporabi funkcije »UNIVERZALNI INTERKOM« ohranja sistem N-Com aktivno povezavo samo s »PRIMARNO NAPRAVO« (in ne z DRUGIM MOBILNIM TELEFONOM ali s SATELITSKIM NAVIGATORJEM).
  • Lahko se zgodi, da Interkom B, ki je povezan s sistemom N-Com, ne bo omogočal sočasne povezave z mobilnim telefonom.
  • V načinu Univerzalni interkom lahko shranite samo en prepoznan sistem.
  • Only for "B802"/"B902" systems - Z različnimi interkom sistemi je mogoča komunikacija tudi na večji razdalji ("Universal Conference"). Za podrobnejše napotke o postopkih povezovanja glejte navodila za uporabo obeh naprav. Doseg povezave med dvema motorjema je odvisen od zmogljivosti obeh naprav, ki sta povezani v sistem.

Video navodila za povezave z drugimi interkom sistemi

B902: UNIVERSAL CONFERENCE